Web Banner Welsh

Sefydlu


Sefydlu PDC yw'r safle pwrpasol newydd sy'n darparu gwybodaeth a gwasanaethau ynglŷn â menter, entrepreneuriaeth a chychwyn eich busnes eich hun.

Yma, gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am wasanaethau amrywiol Menter Myfyrwyr, sut i gymryd rhan yn ein rhaglen ddeori bwrpasol yn Startup Stiwdio Sefydlu, manylion am holl weithgareddau menter y brifysgol yn ogystal ag adnoddau a newyddion am entrepreneuriaeth yng Nghymru, y DU a'r byd.


Cliciwch yma iweld ein cyflawniadau ar draws 2019.

Cliciwch yma iweld ein cyflawniadau ar draws 2020.


               Freelancers Week 2019   DSC_6035.jpg   Freelancers Week 3   entersupport1


Mae Startup Stiwdio Sefydlu PDC yn croesawu unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am entrepreneuriaeth neu sy'n dymuno ymgysylltu â'r gymuned fusnes ehangach yn Ne Cymru..

Gwnewch yn siŵr eich bod yn derbyn y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf trwy ymuno â'n cylchlythyr hefyd.

*Efallai na fydd rhai dolenni allanol ar gael trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg ar hyn o bryd.


Cymuned Entrepreneuriaeth

*Efallai na fydd rhai dolenni allanol ar gael trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg ar hyn o bryd.

Newyddion

Ymunwch Â'n Cylchlythyr

* indicates required
I want news about / Yr wyf am gael newyddion am:
Language preference / Dewis iaith:

Choose how you would like to hear from establishing an enterprise community / Dewiswch sut yr hoffech chi glywed gan Sefydlu & Cymuned Menter:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. / Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg trwy glicio'r ddolen ar waelod yr e-byst.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.