Ysgol haf entrepreneuriaeth @ Startup Stiwdio Sefydlu Ar-lein

Banner ESS online wel.jpg

Yn agored i raddedigion Prifysgol Cymru, mis Gorffennaf 2020, sydd eisiau datblygu syniad busnes neu weld a oes ganddynt y gallu i fod yn entrepreneur llwyddiannus.


Mae'r rhaglen hon yn seiliedig ar y pecyn cymorth mentergarwch  a ddatblygwyd gan Nesta, yn ogystal ag adnoddau ychwanegol o MIT - y prifysgol mwyaf mentrus yn y byd - a'r cynfas model busnes

  • Mi fydd y cwrs wyth wythnos yn dechrau ar Gorffenaf 6fed ac yn cael ei ddysgu o bell.
  • Bydd diwrnod o hyfforddiant a gwaith grŵp ar-lein bob dydd Llun I ddysgu’r sgiliau a’r gwybodaeth i ddechrau busnes newydd
  • Yn achwanegol, mi fydd un diwrnod bob wythnos lle bydd graddedigion yn cael mynediad at sesiwn chyngor ac adborth 1-2-1 gyda staff Stiwdio a‘n partneriaid busnes yn cynnwys  Capital Law, Mazuma a UDL Intellectual Property
  • Byddwch yn treulio gweddill yr wythnos yn gweithio ar eich syniad busnes ac yn datblygu‘r offer a sgiliau entrepreneuraidd rydych chi wedi‘u dysgu.
  • Gall graddedigion wneud cais fel grŵp hyd at 5 o bobl â‘r un syniad busnes a byddwn yn annog timau o gyrsiau ac adrannau amrywiol.
  • Mi fydd yna mynediad at ddarlithoedd gan entrepreneuriaid llwyddiannus o Gymru yn ogystal a darlithoedd a gwybodaeth entrepreneuraidd trwy ein porth a’n sianel YouTube.

Ar ôl cwblhau‘r cwrs, bydd graddedigion USW yn derbyn tystysgrif presenoldeb a fydd yn tynnu sylw at y sgiliau a ddysgwyd ar y rhaglen


Gall pawb hefyd wneud cais am le yn rhaglen Startup Stiwdio - rhaglen ddeori bwrpasol USW - a fydd yn cynnwys Aelodaeth Rithwir yn ychwanegol at ein Aelodaeth Ddesg Lawn a Galw Heibio bresennol.


Mwy o wybodaeth neu i wneud cais am le: Ebost – [email protected]  

Lawrlwythwch y wybodaeth am y cwrs neu gwnewch gais am le gan ddefnyddio'r dolenni yn y bar ochr. 

#sefydlu #entrepreneuriaeth #stiwdio